san-pham-combo-burger-780x460

COMBO BURGER CỔ ĐIỂN

 • 1 burger cổ điển
 • 1 nước ngọt cỡ vừa
Giá
38,000Đ
san-pham-combo-gavien-780x460

COMBO GÀ VIÊN

 • 5 viên gà giòn tươi không xương
 • 1 cơm
 • 1 sốt mù tạt mật ong
 • 1 nước ngọt cỡ vừa
Giá
38,000Đ
san-pham-combo1rice-780x460

COMBO 1 MIẾNG GÀ

 • 1 miếng gà giòn tươi
 • 1 cơm
 • 1 nước ngọt cỡ vừa
Giá
38,000Đ
san-pham-combo-6m-780x460

COMBO 8 MIẾNG GÀ

 • 8 miếng gà giòn tươi.
 • 3 món ăn kèm lớn.
 • 4 bánh quy.
Giá
295,000Đ
san-pham-combo-6m-780x460

COMBO 6 MIẾNG GÀ

 • 6 miếng gà giòn tươi.
 • 2 món ăn kèm lớn.
 • 3 bánh quy.
Giá
195,000Đ
combo-text-sampler-780x460

COMBO TEX SAMPLER

 • 1 miếng gà giòn tươi.
 • 1 miếng gà giòn tươi không xương.
 • 1 cánh gà giòn tươi.
 • 1 bánh quy.
 • 1 món ăn kèm cỡ vừa.
 • 1 nước ngọt cỡ vừa.
Giá
82,000Đ
combo-3-mieng-ga-780x460

COMBO 3 MIẾNG GÀ

 • 3 miếng gà giòn tươi.
 • 1 bánh quy.
 • 1 món ăn kèm cỡ vừa.
 • 1 nước ngọt cỡ vừa.
Giá
110,000Đ
combo-2-mieng-ga-780x460

COMBO 2 MIẾNG GÀ

 • 2 miếng gà giòn tươi.
 • 1 bánh quy.
 • 1 món ăn kèm cỡ vừa.
 • 1 nước ngọt cỡ vừa.
Giá
82,000Đ
combo-3-mieng-ga-khong-xuong-950x560

COMBO 3 MIẾNG GÀ KHÔNG XƯƠNG

 • 3 miếng gà giòn tươi không xương.
 • 1 sốt mù tạt mật ong.
 • 1 món ăn kèm cỡ vừa.
 • 1 nước ngọt cỡ vừa.
Giá
68,000Đ
combo-3-mieng-ga-780x460

COMBO 3 CÁNH GÀ CAY

 • 3 cánh gà giòn tươi
 • 1 món ăn kèm cỡ vừa
 • 1 nước ngọt cỡ vừa
Giá
68,000Đ