KHOAI TÂY NGHIỀN

Khoai tây nghiền được đánh mịn và chan sốt thịtđậm đà.Vị ngon như ở nhà, thậm chí còn ngon hơn.
Giá
Cỡ vừa 19,000đ
Cỡ lớn 39,000đ