KHOAI TÂY CHIÊN

Khoai tây cắt sợi, chiên lên vàng giòn. Nghe đã thèm!
Giá
Cỡ vừa 19,000đ
Cỡ lớn 39,000đ