KEM LY

Kem tươi mát lạnh nhiều hương vị lựa sẽ giúp bạn có nhiều lựa cọn hơn trong danh mục giải khác. Chúng tôi có sốt dâu, chocolate và chanh dây.
Giá
15,000đ