GÀ KHÔNG XƯƠNG

Miếng gà rán không xương, có luôn 2 hương vị chọn lựa, cay và truyền thống. Đẹp mắt, dễ ăn và dễ dàng mang đi.

Giá
1 miếng 20,000đ
3 miếng 55,000đ
6 miếng 105,000đ