COMBO 8 MIẾNG GÀ

  • 8 miếng gà giòn tươi.
  • 3 món ăn kèm lớn.
  • 4 bánh quy.
Giá
295,000Đ