COMBO 6 MIẾNG GÀ

  • 6 miếng gà giòn tươi.
  • 2 món ăn kèm lớn.
  • 3 bánh quy.
Giá
195,000Đ