CÁNH GÀ CAY

Gà rán miếng nhỏ dễ ăn, phù hợp để ăn mỗi ngày.

Giá
1 miếng 20,000đ
3 miếng 55,000đ
6 miếng 105,000đ