BURGER TÔM

Tôm đậm đà hòa quyện cùng vị sốt đặc trưng.

Giá
A la carte 38,000đ
Combo 63,000đ